2013, ഒക്‌ടോബർ 12, ശനിയാഴ്‌ച

പ്രണയിനി {കവിത}അരികിൽ ഏറെ  അകലത്തിലിരുന്നു
കരൾ കത്താതേ  എന്നെ നോക്കവേ
സിരകളിൽ ഒക്കെയും തുള്ളി പനികുന്നൊരു
അഗ്നിയായി നിന്നെ മോഹിച്ചിരുന്നു ഞാൻ

അത്മദാഹത്തിൻ ശാന്തി നേടാനായി
എറെ ദൂരം താണ്ടി തേടി വന്നു ഞാൻ
യാത്ര ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകുനതിൻ മുമ്പ്
ഹൃതിലെൻ ഭാഗമായി മാറി കഴിഞ്ഞു നീ

പിന്നെയും എറെ നാൾ കാത്തിരിപൂ ഞാൻ
ഓർമ തൻ ചെറു ഭാണ്ടവും പേറി
വിരസത തോന്നും വേളയിൽ എപ്പോഴോ
ഭാണ്ടത്തിൻ ചെപ്പു മെല്ലെ തുറക്കവേ

ഭൂതകാലത്തിലെ ഓർമ്മകൾ പേറുന്ന
ഭൂതമായി വനെന്നെ കോരി തരിപ്പിക്കെ
തുള്ളി കളിക്കുന്ന ചിത്തത്തിൽ  എപ്പോഴും
ഓമലെ നിന്നുടെ മുഗ്ധ മന്ദസ്മിതം

എന്ത് നല്കുവാൻ നിനക്കിനി
ഹ്രിത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച സ്നേഹത്തിൻ കണികകൾ
മൊത്തമായി എടുത്തോളൂ ഓമലെ
മിച്ചമായി ഒന്നും ബാക്കി വയ്കാതെഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ