2014, ഫെബ്രുവരി 8, ശനിയാഴ്‌ച

ഓഫീസ് ബോയ്‌പണ്ട്  കേട്ട ഒരു തമാശ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു .

ഒരു ജോലിയും കിട്ടാതു കൊണ്ടാണ് അയാൾ ആ കമ്പനിയിൽ 'ഓഫീസ് ബോയ്‌' യുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചത് . അവസാനം അയാളെ ഇന്റെർവ്യൂ നു വിളിച്ചു.  അയാളോട് തറ തുടക്കുവാനും , ചായ ഉണ്ടാക്കാനും ,  ചില പേപ്പർ ഫയൽ ചെയുവനും ആവശ്യ പെട്ട്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അയാളോട് അവസാനം     ഇന്റെർവ്യൂർ   പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സെലക്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു , ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്‌ പറയു, നിങ്ങൾ ള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇമെയിൽ ചെയ്തു തരാം എന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനു ഇമെയിൽ ഇല്ലല്ലോ. ഉടൻ തന്നെ ഇന്റെർവ്യൂർ  അയാളെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇമെയിൽ ഐഡി ഇല്ല എന്ന്  വച്ചാൽ നിങ്ങൾ  ഇല്ല എന്നാണ് അർഥം . അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ജോലിക്ക് അർഹൻ അല്ല. നിരാശനായ അയാൾ തല കുമ്പിട്ടു പുറത്തേക്കു പോയി. അയാള്ക്കാകെ ദേഷ്വും ,  സങ്കടവും  വന്നു. അയാള്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. പുറത്തേക്കു പോകുന്ന വഴി അയാൾ ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ മാർകറ്റ്‌ കണ്ടു. അയാൾ പോക്ക്റ്റിൽ കയ്യിട്ടു. ആകെ കൂടി കയിൽ ഉള്ളത് നൂറിന്റെ ഒരു ഒറ്റ നോട്ട് ആണ്. പിന്നെ ഒന്നും അലൊചിക്കാതെ  അയാൾ ആ സൂപ്പർ മാർകറ്റിലെക്കു കയറി. പിന്നെ നൂറു രൂപക്ക് അയാൾ കുറച്ചു് തക്കാളി മേടിച്ചു.പിന്നെ അയാൾ ഓരോരോ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ കയറി ഈ തക്കാളി വിൽക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു . ഒരു മണിക്കുറില്ലിൽ   അയാൾ ആ തക്കാളി എല്ലാം വിറ്റു  തീർത്തു . മാത്രവും അല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ  ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന 100 രൂപക്ക് പകരം 200 രൂപ കയ്യിൽ വന്നു. അയാൾ പഴയ പരിപാടി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു . അങ്ങനെ മുന്ന് മണികൂറിനുള്ളിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ 600 രൂപ കയ്യിൽ വന്നു.

അത് അയാള്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു . എന്തിനു മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം. അയാൾ ചിന്തിച്ചു .  ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് അയാൾ നല്ല ഒരു കച്ചവട കാരനായി പേരെടുത്തു. ഇപ്പോൾ അയാള്ക്ക് കാറുണ്ട്, വലിയ ഓഫീസുണ്ട് , അയാള്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയൂന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട്.  അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അയാളുടെ കച്ചവടം വളർന്നു പന്തലിച്ചു .

അപ്പോൾ അയാൾ ആലൊചിചു ഇനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കണം , അതിനായി അയാൾ ഒരു  എജന്ടിനെ വിളിപ്പിച്ചു .ഇൻഷുറൻസ് ബ്രൊക്കാറുമായി സംസാരിക്കവേ അയാളോട് എജ്ന്റു  ചോദിച്ചു. കുറച്ചു   ഫൊർമ്സ് ഫിൽ ചെയ്യണം , അതിനു നിങ്ങളുടെ  ഇമെയിൽ ഐ ഡി   ആവശ്യം ഉണ്ട് .  അത് കേട്ട് കച്ചവട കാരൻ പറഞ്ഞു അതിനു എനിക്ക് ഇമെയിൽ ഇല്ലല്ലോ.


എജനറ്  അത്ഭുത ത്തോടെ ചോദിച്ചു ഒരു ഇമെയിൽ  ഐ ഡി  പോലും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും വളർച്ച ക്ക് പ്രാപ്തനായ നിങ്ങള്ല്ക് ഒരു ഇമെയിൽ  ഐഡി ഉണ്ടായിരുനെങ്കിൽ  നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി തീർനേനെ?

അല്പം ആലോചിച്ച ശേഷം   കച്ചവട കാരൻ  മറുപടി പറഞ്ഞു . ഇമെയിൽ  ഐഡി   ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഓഫീസു ബോയ്‌ ആയി ജോലി ചെയുന്നുണ്ടാകു മായിരിക്കും .
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ