2014, ഫെബ്രുവരി 25, ചൊവ്വാഴ്ച

ദൈവത്തിന്റെ കൈ വിരൽ

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണ് അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചത് . അത് ഒരു ആത്മഹത്യ് ആയിരുന്നു .  ബിൽഡിംഗ്‌ മുകളിൽ  നിന്നും ചാടി , പോലീസ് അന്വേഷണം , പത്ര വാർത്തകൾ എല്ലാം. അതൊന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല . അവൾക്കു ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല തനിക്കു വേറെ ഏതോ ബന്ധം ഉള്ളതായും അവൾ സംശയിച്ചിരുന്നു . ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇടക്കൊക്കെ അവൾ ഫോണ്‍ ചെയ്യും . പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടി ലേക്ക്‌ വരാൻ ആവശ്യ പെടും . ആദ്യ മൊക്കെ അവളെ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു .

പക്ഷെ എത്ര [പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ അയാളെ മനസിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചില്ല . ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടി സ്വയം ജീവിതം അവസനിപ്പിച്ചി രിപ്പി ക്കുന്നു .ഏതു ഭർത്താവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം . പക്ഷെ സ്നേഹം അധിക മായാലും ആപത്താണ് . അതാണല്ലോ അയാളുടെ അനുഭവം .


പോലീസ്പോ  ഇത് പൂർണമായും ഒരു  ആത്മഹത്യാ ആണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർ അയാളെ തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്യുക ഇല്ലല്ലോ. അയാൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ അവർ വിശ്വസിച്ചോ ? പക്ഷെ ഒന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നലെങ്കിൽ നാളെ ആ സത്യം തിരിച്ചു അറിയും എന്ന്.

ഒരു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ വിരൽ ആണോ അയാളെ കൊണ്ടത്‌ ചെയ്യി പ്പിച്ചത് .  നമുക്കും കാത്തിരിക്കാം സത്യം പുറത്തു വരുവോളം . 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ