2013, സെപ്റ്റംബർ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

True Friends are like angelsThey will lift us to our feet when our
wings have trouble remembering
how to fly.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ